ชุดรับแขก

ประกอบด้วย
โซฟา 1 ตัว
เก้าอี้เดี่ยว  2  ตัว
โต๊ะกลาง  1  ตัว